0

Tingimused

Hea PINS programmi liige!

Allpoolt leiad PINS preemiatoodetepoega seotud reeglid ja tingimused.

PINS preemiatoodetepoe reeglid ja tingimused

1. Juurdepääs PINS preemiatoodetepoele

1.1 PINS preemiatoodetepood

PINS preemiatoodetepoes saada olevad tooted/teenused (PINS pood) on osa PINS püsikliendiprogrammist, mis on loodud ja mida haldab Coalition Rewards (programm). PINS preemiatoodetepoodi tohivad kasutada ainult PINS programmi liikmed (liikmed), kes saavad sõlmida kohaldatavatele seadustele vastavaid õiguslikke lepinguid. Siin toodud eeskirjadest leiate PINS poe kasutamise tingimused.

1.2 Tingimustega nõustumine

Tehes sellel PINS preemiatoodetepoe saidil ja mis tahes PINS preemiatoodetepoe saidiga (sait) lingitud veebisaidil tehinguid, sealhulgas klõpsates nuppu NÕUSTUN ja muid sarnaseid nuppe, on liige teadlik PINS preemiatoodetepoele kehtivatest eeskirjadest ja nõustub nendega.

1.3 Elektronsuhtlusega nõustumine

Liige nõustub PINS preemiatoodetepoelt ja sõltumatutelt tarnijatelt saama teavet, sealhulgas kaupade/teenuste ostukinnitusi elektrooniliselt. Samuti nõustub liige sellega, et selline elektrooniline suhtlus vastab samadele õiguslikele tingimustele nagu kirjalik suhtlus.

1.4 Lunastustüübid

Liige saab oma lojaalsusvaluutat, PINSe (PINSid) lunastada vastavalt järgmistele lunastustüüpidele: vahetamine ja annetamine. Iga tehingu puhul peab liige kasutama vähemalt sadat PINSi. Allpool leiate iga lunastustüübi kohta lisateavet.

1.5 Tooted ja teenused

Tooted ja teenused on kõik kaubad ja teenused, mille on liige omandanud PINSide vahetamise teel ja mida sõltumatud tarnijad müüvad ja levitavad liikmele otse PINS preemiatoodetepoe kaudu.

1.6 Teie ja tarnija õigussuhe

Iga kord, kui liige omandab mõne kauba/teenuse PINS preemiatoodetepoe kaudu, sõlmib liige otselepingu vastava tarnijaga. PINS preemiatoodetepood pakub liikmele ainult juurdepääsu ja tehnilist platvormi kaupade/teenuste lunastamiseks otse tarnijalt. Liige nõustub ja on teadlik, et PINS preemiatoodetepoe kaudu kaupade/teenuste omastamisel kohaldatakse asjassepuutuva tarnija eritingimusi. Liige nõustub sellistest kohaldatavatest tingimustest, sealhulgas, kuid mitte ainult vastava tarnija kättesaadavuse reeglitest ja piirangutest, tarnetingimustest, puudustest teavitamise, tagastus- ja tagasimaksepoliitikatest, rahaliste tagatiste ja kahjunõuetega seotud eeskirjadest kinni pidama. PINS pood ei ole liikme ja tarnija vahelise tehingu osapool. PINS pood soovitab tungivalt enne toote või teenuse lunastamist, tutvuda asjassepuutuva tarnija tingimustega.

1.7 PINS toodete kasutamine

Liige saab teha PINS poes ainult mitteärilisi õiguspäraseid reserveeringuid või kaupade/teenuste omastusi või kasutada muud tüüpi lunastusvõimalusi. Liige ei kasuta saiti ega PINS poodi ühelgi muul eesmärgil, kaasa arvatud spekulatiivsete, valede ega petlike reserveeringute või toodete- ja teenuse omastuste tegemiseks või muul viisil toodete/teenuste lunastamiseks. PINS poes olevate toodete kättesaadavus on tagatud ostu tegemise hetkel. PINS poodi sisenemisel ja/või selle kasutamisel, annab liige PINS poele loa tunnistada kõik teavet kasutavad isikud õiguspärasteks kasutajateks. Tooteid ja teenuseid saab lunastada ainult PINS programmi liige isiklikult. Liikmed/seaduslikud eestkostjad peavad tagama, et sisselogimisandmeid ei kasutataks ebaseaduslikult. PINS pood ei vastuta isikuandmete ebaseadusliku kasutamise mis tahes tagajärgede eest. Kui liige tuvastab, et tema PINSe on ebaseaduslikult väärkasutatud, siis on tema kohus sellest vastavaid riigiasutusi või ametnikke teavitada. PINS pood jätab endale õiguse liikmepoolse tahtliku väärkasutuse tuvastamisel tema liikmesus lõpetada.

1.8 Kasutuspiirang

Kohalike õigusnormide tõttu jätab PINS pood endale õiguse mitte võimaldada teatud jurisdiktsioonidesse kuuluvatel liikmetel PINS poe kaudu tehinguid teha. PINS poe kaudu tehingute tegemisel kinnitab liige, et ta ei riku ühtegi oma elukohariigi seadust, mis puutub selliste tehingute õiguspärasusse. PINS pood ei vastuta (i) teatud jurisdiktsioonidesse kuuluvate liikmete välistamise ega (ii) liikme PINS poe õigusvastase kasutuse eest. Kahtluste korral peab liige küsima nõu oma asukohariigi vastavatest ametiasutustest.

2. Klienditeenindus

PINS poe kaudu ostetud toodete või liikme tellimusega seotud küsimuste korral, peab liige pöörduma asjassepuutuva tarnija poole. PINS programmi, poodi ja lunastustüüpe puudutavate üldiste küsimuste korral võtke ühendust meiega (LINK).

3. Lunastustüübid

3.1 Ostmine

Selle lunastustüübi puhul saab liige omandada tarnijatelt kaupu/teenuseid PINSide eest või kombineeritult PINSides ja rahas. Iga tehingu puhul on kohustuslik kasutada vähemalt viissada PINSi. Palun vaadake punkte 4.2 ja 4.3.

3.2 Annetamine

Selle lunastustüübi puhul saab liige annetada PINSe heategevuslikele või muudele asutustele või projektidele. Annetada saab ainult PINSe. PINS poe kaudu ei saa rahalisi annetusi teha.

4. Kaupade/teenuste eest tasumine

4.1 Üldine

PINS poe kaudu kaupade/teenuste ostmisel saab liige tasuda nii PINSides kui ka kombineerituna PINSides ja rahas.

4.2 Tasumine PINSides:

Kauba/teenuse saab liige osta PINSi summa eest, mis on märgitud PINS poes soovitud kauba/teenuse juurde, eeldusel, et liikme kontol on ostu tegemise ajal piisav arv PINSe. PINSid, mis pole ostu tegemise ajaks veel laekunud ega liikme kontole krediteeritud, pole kaupade/teenuste ostmiseks saadaval. Kui ostu tegemise ajal pole liikme kontol piisavat arvu PINSe või kui liige eelistab tasuda ainult osa kaupade/teenuste hinnast PINSides, võib liige tasuda ülejäänud osa rahas (makse- või krediitkaardiga) vastavalt neile tingimustele. PINSid arvestatakse liikme kontolt maha kohe pärast kauba/teenuse ostmist.

4.3 Tasumine maksekaardi või krediitkaardiga

Osa kauba/teenuse hinnast saab liige maksta rahas krediitkaardiga. Me aktsepteerime valuutana ainult eurosid (EUR). Kui makse on sooritatud muus valuutas, siis programmi liige tasub kaardi väljastanud panga poolt määratud valuuta kursiga seoses tekkinud kulud. Maksekaardi või krediitkaardiga maksmisel, kasutatakse turvalist teenust Credit Card Internet Gateway Service (näiteks SecureCodeTM/ 3-D SecureTM autentimist). Side makselüüsiga toimib HTTPSi kaudu. PINS poes määratud kauba/teenuse hinna arvestab tarnija eest maha PINS pood.

4.4 Ümberarvestussuhe

PINS pood määratleb toote ja teenuse ostmiseks vajaliku PINSide arvu ja PINS poel on igal ajal omal äranägemisel õigus kauba/teenuse ostmiseks vajalikku PINSide arvu muuta. PINSide ümberarvestussuhe võib erinevate kaupade/teenuste puhul erineda.

4.5 Ümberarvestamine rahaks

PINSide ümberarvestamine rahaks ja selliste rahasummade maksmine Liikmetele ja muud sarnased toimingud pole võimalikud, isegi mitte kaupade või teenuste tagastamise või PINS  programmi liikmestaatuse tühistamise korral.

4.6 PINSide väljanõudmine

PINS pood võib kõik liikme kontole õigesti debiteerimata PINSide eest ostetud kaubad/teenused igal ajal hüvituseta välja nõuda.

5. Kaupade/teenuste tarnimine, käsitsemine ja tagastamine

5.1 Üldine

Tarnimisel, käsitsemisel, tagastamisel või muude tarnega seotud toimingute tegemisel kohaldatakse ainult PINS poes asjassepuutuva tarnija üksikasjades sätestatud tingimusi.

5.2 Tarnimine

Kaubad/teenused saadetakse ainult liikme registreeritud aadressil või aadressil, mis on selgesõnaliselt märgitud kindlale tellimusele. Tarnekuupäevade osas garantiid ei anta ja PINS pood ei võta mingit vastutust vale aadressi, adressaadi puudumise, tolliprobleemide, vääramatu jõu või muude PINS poest sõltumatute põhjuste tõttu ebaõnnestunud tarnete eest. Kui preemiatoodet ei toimetata tellimuse kinnituslehel sätestatud eeldatava tarneaja jooksul kohale, tuleb liikmel tarnijaga ühendust võtta. Vaegtarnega seotud kaebusi, mis on laekunud tellimuse kuupäevast üle 3 kuu hiljem, enam ei menetleta. Kui seda nõuab kohalik tolliamet, siis tuleb liikmel kas enne või üleandmise kuupäeval esitada oma passi koopia ja ostuarve.

5.3 Tasud ja maksud

Kui ei ole sätestatud teisiti, sisaldavad PINS poe hinnad kõiki makse ja tarnimis- ning käsitsemistasusid. Mõne kauba/teenuse puhul võidakse siiski olenevalt jurisdiktsioonist nõuda liikmelt täiendavaid kohalikke makse, näiteks käibemaksu ja/või luksuskaupade maksu. Liige peaks küsima enne kauba/teenuse tellimist nõu vastavatest kohalikest ametiasutustest.

5.4 Tagastamisperiood

Kui kohaldatav õigus seda nõuab, võimaldavad meie tarnijad 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast kauba tagastada. Tagastamisperiood on alati vähemalt seitsme tööpäeva pikkune alates kauba kättesaamise kuupäevast. Selle perioodi jooksul on liikmel õigus ostust taganeda, teavitades sellest tarnijat ja tagastades originaalpakendis kasutamata ja kahjustamata tooted tarnija aadressil. Kui kaup saab tarnijale tagastamisel kahjustada või läheb kaotsi, on liikmel kohustus kahju hüvitada. Kui pole sätestatud teisiti, siis pärast tagastamisperioodi tagastatud toodete eest raha tagasi ei maksta ja neid pole võimalik välja vahetada, samuti ei tagastata liikme kontole mahaarvestatud PINSe.

5.5 Tagastamistingimused

Kui tarnija määrab tagastamisperioodi, mis on pikem kui mis tahes õiguslikult nõutav tagastamisperiood, kohaldatakse ainult asjassepuutuva tarnija PINS poes sätestatud tingimusi. Kui (i) tagastus toimub vastavalt asjassepuutuva tarnija kohaldatavatele tingimustele või (ii) tarne ebaõnnestub liikme süül (puudulik või vale tarneaadress või tarneaadressil pole võimalik kaupa üle anda), võidakse liikmelt sisse nõuda makstud krediitkaarditasud, täiendavad saatmis- ja käsitsemiskulud ja muud tagastamisega seotud maksud ja kulud. Liikmelt võidakse need kulud sisse nõuda samaväärses ulatuses PINSides või rahas, olenevalt algse lunastamistehingu olemusest.

5.6 Garantiiaeg

Kauba/teenuse olemasoleva defekti/puuduse korral kohaldatakse asjassepuutuva tarnija PINS poes sätestatud tingimustes määratud garantiiperioodi, kui selline periood on määratud.

6. Isikuandmed

6.1 Teabe jagamine

PINS  poe kaudu kogutud andmete kasutust reguleerib PINS privaatsuspoliitika (LINK), mis loetakse nende eeskirjade osaks. Selleks, et PINS pood saaks kaupade/teenuste ostutehinguid või muid kaupade/teenuste lunastamistehinguid töödelda, peab liige edastama teatud isikuandmeid nagu oma nime, koduse aadressi ja meiliaadressi, telefoninumbri ja rahas tasumise korral krediitkaarditeabe. Neid andmeid edastades nõustub liige sellega, et PINS pood võib neid andmeid osaliselt edastada kolmandatest osapooltest tarnijatele sellises ulatuses, mis on vajalik nõutava tehingu töötlemiseks ja teostamiseks. PINS pood ei vastuta liikmelt saadud või hangitud valede isikuandmete eest.

6.2 Nõustumine isikuandmete ülekandmisega

Liige nõustub ka sellega, et edastades otseselt või kaudselt PINS poe või PINS programmi kaudu PINS programmile isikuandmeid või ärisaladuse alla kuuluvat teavet, võidakse neid isikuandmeid või ärisaladuse alla kuuluvat teavet edastada välisriikidesse, kui see on vastavalt PINS poe privaatsuspoliitikale (LINK) vajalik asjakohaste tehingute töötlemiseks. Samuti nõustub liige oma isikuandmete kasutamisega statistilisel otstarbel, olles eelnevalt eemaldanud liikme nime.

7. Vastutuse piirang

7.1 Lepinguosaline

PINS poe kaudu kaupade/teenuste omastamisel sõlmib liige lepingu vastava toote tarnijaga, mitte PINS poega. Liige nõustub selgesõnaliselt, et tarnijad on sõltumatud ettevõtjad, mitte PINS poe töötajad ega agendid. PINS pood ei vastuta tarnijate tegude, eksimuste, puuduste, esituste, garantiide ega hooletuse eest. PINS pood ei vastuta liikme ees ühegi piirangu, nõude ega muude tingimuste eest, mille tarnija on mis tahes kaubale/teenusele rakendanud. Käesolevaga loobub PINS pood kohaldatava seadusega lubatud ulatuses lepingul, lepinguvälisel kahjul, otsesel vastutusel või muul põhinevast vastutusest seoses toodete või muuga, sealhulgas, kuid mitte ainult vastutusest poes pakutavate kaupade/teenustega seotud otseste, karistuslike, eriliste, põhjuslike, juhuslike või kaudsete kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult vastutusest mis tahes tegude, eksimuste, puuduste, vigastuste, kadude, õnnetusjuhtumite, viivituste ja eeskirjade eiramise eest, mille on võinud esile kutsuda tarnija eksimus, hooletus või muu käitumine. Käesolevaga vabastab liige selgesõnaliselt PINS poe kogu vastutusest seoses eelpool nimetatuga. Seadusega lubatud ulatuses loobub PINS pood mis tahes vastutusest liikme ja kolmandate isikute ees seoses hoolimatuse, tahtliku üleastumise, mitterahuldava teeninduse või muude kohustuste rikkumisega, mis tulenevad tarnija või tarnija nimel pakutavate teenuste osutamisest või osutamata jätmisest.

7.2 Garantii puudumine

PINS pood ei garanteeri ega väida, et PINS saidi või sellega lingitud mis tahes saidi sisu on täielik või ajakohane. PINS pood pole kohustatud saidi sisu uuendama. PINS pood võib igal ajal, ilma ette teatamata, saidi sisu muuta või saiti täiendada. Saidil või lingitud saidil avaldatud kaupade/teenuste ja muude teenuste teave, tooteteave ja kirjeldused võivad sisaldada ebatäpsusi või kirjavigu. PINS pood loobub selgesõnaliselt mis tahes vastutusest selliste ebatäpsuste ja vigade eest.

7.3 Vastutuse piirang

Liige nõustub, et PINS pood, tema sidusettevõtted ega ükski nende ametnik, direktor, tööandja ega agent ei vastuta lepinguliselt, lepinguväliselt, otseselt ega muul viisil mis tahes kaudse, karistusliku, eri-, põhjusliku, juhusliku ega kaudse kahju (sealhulgas, kuid mitte ainult saamatajäänud kasumi, asendusteenuse hankimise kulu või kaotatud müügivõimaluse) eest, mis tuleneb või on seotud saidi või PINS poe kasutamisega või saidi või lingitud saidi kasutamise edasilükkumise või oskamatusega, isegi juhul, kui PINS pood on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud. See vastutuse piirang hõlmab muu hulgas liikme seadmeid nakatava mis tahes viiruse edastamist, mehaaniliste või elektrooniliste seadmete või sideliinide rikkeid, telefoni- või muude ühenduste probleeme, volitamata juurdepääsu, vargust, operaatori eksimusi, streiki või muid tööjõuga seotud probleeme ja vääramatu jõu juhtumeid. PINS pood ei saa tagada ega taga saidile või PINS poele pidevat, katkematut ega turvalist juurdepääsu.

7.4 Õiguskaitsevahendid.

Saidi või PINS poe väärkasutuse ja/või nende eeskirjade rikkumise korral jätab PINS pood endale õiguse võtta kasutusele kõik seadusega ette nähtud õiguskaitsevahendid, sealhulgas õiguse blokeerida mõnelt Interneti-aadressilt PINS poele juurdepääsu.

8. Autoriõigused ja kaubamärgid

PINS preemiatoodetepoes kuvatavad kaubamärgid, logod ja teenusemärgid (edaspidi koondnimetusega märgid) kuuluvad vastavalt kas PINS poele või tarnijale. Liikmel on keelatud nende märkide kasutamine mis tahes eesmärgil, sealhulgas nende kasutamine metasiltidena muudel veebilehtedel või -saitidel ilma PINS poe või muu osapoole, kellele need märgid võivad kuuluda, kirjaliku loata. Kogu teave ja sisu, sealhulgas saidil või saidi kaudu kättesaadavad tarkvaraprogrammid (edaspidi koondnimetusega sisu) on kaitstud autoriõigusega. Liikmel on keelatud saidil või saidi kaudu kättesaadava sisu muutmine, kopeerimine, levitamine, edastamine, kuvamine, avaldamine, müümine, litsentsimine, sellest tuletatud teoste loomine ja selle kasutamine kaubanduslikel või avalikel eesmärkidel.

9. Isikuandmete konfidentsiaalsus

PINS poe parooliga kaitstud ja/või turvalistele aladele tohivad juurde pääseda ja neid kasutada ainult volitatud isikud. PINS poe neile aladele juurdepääsu loomist üritavad volitamata isikud võidakse vastutusele võtta. Liige vastutab oma isikuandmete, sealhulgas oma kontoteabe ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise ja oma arvutile juurdepääsu takistamise eest, et vältida PINS poele volitamata juurdepääsu. Liige nõustub võtma vastutuse kõigi oma konto ja parooli all tehtavate lunastamis- ja muude tehingute eest. Liige peab võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada parooli konfidentsiaalsus ja turvalisus, ja teavitama kohe PINS poodi, kui tal on põhjust uskuda, et keegi on tema parooli teada saanud või seda kasutatakse loata või võidakse loata kasutada.

10. Poe operaator

PINS poe operaator on SIA “Loyalty Services”. Poe operaator käsitleb kõiki PINS poe kaudu tehtavaid krediitkaarditehinguid. Küsimuste korral pöörduge SIA “Loyalty Services” poole (Mūkusalas iela 42, Rīga, LV1004, Latvija) või saatke sõnum. (LINK).