0

Käyttöehdot

PINS Rewards kaupan säännöt ja ehdot

1. Pääsy Rewards -kauppaan

1.1 PINS Rewards -kauppa:

PINS Rewards -kauppa (“PINS Rewards -kauppa”) on osa PINS kanta-asiakasohjelmaa, jonka on perustanut ja jota ylläpitää Coalition Rewards. PINS Rewards -kauppaa saavat käyttää ainoastaan Ohjelman jäsenet (“Jäsen”), , jotka voivat tehdä oikeudellisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain nojalla. Alla ovat PINS Rewards -kauppaa koskevat säännöt.

1.2 Ehtojen hyväksyminen:

Käyttämällä tätä PINS Rewards -kaupan sivua  tai mitä tahansa PINS Rewards -kaupan sivustoon (“Sivusto”) linkitettyä sivustoa  ja tekemällä tilisiirtoja PINS Rewards -kaupan kautta ja erityisesti napsauttamalla Hyväksyn ja / tai vastaavia painikkeita, Jäsen osoittaa hyväksyvänsä sovellettavat PINS Rewards -kaupan säännöt.

1.3 Sähköisen viestinnän hyväksyminen:

Jos Jäsen on hyväksynyt sähköisen viestinnän - Jäsen alkaa saada yhteydenottoja, mukaan lukien ostovahvistukset, PINS Rewards -kaupalta ja riippumattomilta kauppiailta ja hyväksyt, että tällainen sähköinen viestintä vastaa kaikkia kirjallisen viestinnän oikeudellisia vaatimuksia, joita tällaisesta kommunikoinnista voi aiheutua.

1.4 Lunastusmenetelmät:

Jäsenellä on mahdollisuus kuluttaa kanta-asiakasvaluuttaa Pinssejä (“Pinssit”) seuravilla lunastusmenetelmillä: Vaihtamalla ja lahjoittamalla. Jokaista tapahtumaa varten Jäsen tarvitsee vähintään yhden pinssin. Jäljempänä tarkemmin kustakin lunastustyypistä.

1.5 Palkinnot:

Palkinnot koostuvat tuotteista tai palveluista, jotka Jäsen on saavuttanut vaihtamalla ja jotka riippumattomat kauppiaat toimittavat Jäsenelle PINS Rewards -kaupan kautta.

1.6 Jäsenen ja kauppiaan väliset suhteet:

Aina, kun Jäsen hankkii, huutokaupan kautta tai muutoin, palkinnon PINS Rewards -kaupasta, hän tekee automaattisesti suoran sopimuksen vastaavan kauppiaan kanssa. PINS Rewards -kauppa tarjoaa vain pääsyn ja teknisen alustan, jotta Jäsen voi lunastaa palkintoja suoraan kauppiaalta. Jäsen ymmärtää ja hyväksyy, että asianomaisen kauppiaan erillisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin PINS Rewards -kaupan kautta tehtyihin palkintolunastuksiin. Jäsen sitoutuu noudattamaan tällaisia sovellettavia ehtoja, mukaan lukien (mutta ei näihin rajoittuen) saatavuutta koskevat säännöt ja rajoitukset, lähetys- ja toimitusehdot, vikailmoitukset, palautus- ja hyvityspolitiikka, rahat takaisin -takuu ja vahingonkorvausvaatimukset. PINS Rewards -kaupasta ei tule osa Jäsenen ja kauppiaan välistä kauppaa. PINS Rewards -kauppa suosittelee, että Jäsen kauppiaan ehdot aina ennen kuin lunastaa mitään.

1.7 PINS Rewards -kaupan käyttö

Jäsen voi käyttää PINS Rewards -kauppaa ainoastaan tehdäkseen ei-kaupallisia, laillisia varauksia tai palkintojen ostoja tai hyödyntääkseen muita lunastusmenetelmiä eikä saa käyttää verkkosivustoa tai PINS Rewards -kauppaa mihinkään muihin tarkoituksiin, mukaan lukien keinottelevien, väärien tai vilpillisten varausten tai palkintojen ostot tai muunlaiset lunastamiset. PINS Rewards -kauppa vastaa palkintojen saatavuudesta. Avaamalla palkintokaupan ja/tai käyttämällä sitä, jäsen antaa PINS Rewards -kaupalle luvan pitää jokaista tietojaan käyttävää henkilöä laillisena käyttäjänä. Palkinnot voi lunastaa ainoastaan PINS-ohjelman jäsen henkilökohtaisesti. Jäsenten/huoltajien on varmistettava, että kirjautumistietoja ei käytetä laittomasti. PINS Rewards -kauppa ei vastaa mistään henkilötietojen laittoman käytön seurauksista. Huomio – jos Jäsen huomaa jotain pinssiensä laitonta väärinkäyttöä, hän vastaa raportoinnista ylemmälle taholle.  PINS Rewards -kauppa pidättää itselleen oikeuden irtisanoa jäsenyyden niissä tapauksissa, joissa sen mielessä tapahtuu väärinkäyttöä.

1.8 Käyttörajoitukset:

Paikallisten lakien ja määräysten johdosta PINS Rewards -kauppa varaa oikeuden kieltää jäseniä tietyiltä lainkäyttöalueilta tekemästä transaktioita PINS Rewards -kaupan kautta. Tekemällä transaktioita PINS Rewards -kaupan kautta, Jäsen vahvistaa, että hän ei riko oman asuinmaasi lakeja, jotka koskevat tällaisen käytön lainmukaisuutta. PINS Rewards -kauppa ei ole vastuussa (i) PINS Rewards -kaupan jäsenten poissulkemiselta tietyiltä lainkäyttöalueilta ja (ii) siitä, jos jäsen käyttää PINS Rewards -kauppaa laittomasti. Jos Jäsen on epävarma, suosittelemme asian varmistamista toimivaltaisilta viranomaisilta omassa asuinmaassasi.

2. Asiakaspalvelu

Jos kysymyksesi koskee tuotetta, jonka olet ostanut PINS Rewards -kaupasta tai Jäsenen tilauksesta, ota yhteyttä asianomaiseen kauppiaaseen. Jos kysymyksesi koskee PINS Rewards -kauppaa yleisesti tai lunastamismenetelmiä, ota yhteyttä meihin (LINK).

3. Lunastusmenetelmät

3.1 Osto

Tämän lunastamismenetelmän kautta Jäsen voi ostaa palkintoja kauppiailta vaihtamalla pinsseihin tai pinssien ja rahan yhdistelmällä. Jokaisessa tapahtumassa vähintään viisisataa pinssin käyttö on pakollista. Yksityiskohtaisia tietoja löytyy kohista 4.2 ja 4.3.

3.2 Lahjoitus

Tämän lunastamismenetelmän kautta Jäsen voi lunastaa pinssejä tekemällä lahjoituksia tai osallistumalla hyväntekeväisyyteen tai tukemalla muita yhteiskunnan instituutioita. Lahjoituksia voidaan tehdä ainoastaan pinsseissä, eikä mitään rahallisia lahjoituksia voida tehdä palkintokaupan kautta.

4. Palkinnon osto

4.1 Yleistä:

Ostaessaan palkintoja PINS Rewards -kaupasta, Jäsen voi maksaa näistä palkinnoista joko pinsseillä tai millä tahansa pinssien ja rahan yhdistelmällä.

4.2 Maksaminen pinsseillä:

Jäsen voi ostaa palkinnon PINS Rewards -kaupasta kunkin palkinnon kohdalla ilmoitetulla pinssien määrällä, jos Jäsenellä on riittävästi pinssejä käytettävissä tilillään ostohetkellä. Pinssit, jotka ei ole vielä kertyneet tai joita ei ole vielä hyvitetty Jäsenen tilille ostotilauksesi tekohetkellä, eivät ole vielä käytettävissä palkinnon ostoon. Jos Jäsenellä ei ole riittävästi pinssejä käytettävissä tilillään ostohetkellä tai jos Jäsen haluaa maksaa vain osan palkinnon hinnasta pinsseillä, voi Jäsen maksaa erotuksen rahalla (luottokortilla tai maksukortilla) näitten ehtojen mukaan. Pinssit veloitetaan Jäsenen tililtä heti, kun palkinto on ostettu.

4.3 Maksaminen pankki- tai luottokortilla

Jäsen voi maksaa osan palkinnon hinnasta rahalla luottokortin avulla. Hyväksymme vain euroja, joten jos maksu suoritetaan eri valuutalla, Jäsen maksaa valuutanvaihtokustannukset kortinhaltijan pankin kurssien mukaisesti, rahan maksamista varten luotto- tai pankkikortin avulla käytetään yhdyskäytäväpalvelimen turvallista palvelua (esim. SecureCodeTM/ 3-D SecureTM). Kommunikointi maksuyhdyskäytävän kanssa tapahtuu https:n kautta. Kyseessä olevan palkinnon PINS Rewards -kaupassa ilmoitetun hinnan veloittaa PINS Rewards -kauppa.

4.4 Vaihtokurssi:

Palkinnon ostoon tarvittavan pinssien määrän määrää PINS Rewards -kauppa, ja PINS Rewards -kaupalla on oikeus milloin tahansa ja yksinomaan oman harkintansa mukaan muuttaa palkinnon ostoon tarvittava pinssien määrää. Pinssien vaihtokurssi voi olla palkintokohtainen.

4.5 Muutto rahaksi:

Pinssien muutto rahasummaksi ja tällaisen rahasumman maksaminen Jäsenelle tai mitkään tämänkaltaiset transaktiot eivät ole mahdollisia, eivät edes jos palkinto tai palvelut palautetaan tai Jäsen lopettaa PINS-ohjelman jäsenyytensä.

4.6 Pinssien takaisinpyyntö:

PINS-ohjelma voi milloin tahansa pyytää takaisin veloituksetta palkinnot, jotka Jäsen on ostanut sellaisilla pinsseillä, joita ei ole ollut ostohetkellä asianmukaisesti hyvitetty tilillesi.

5. Palkintojen toimitus, käsittely ja palautus

5.1 Yleistä:

Kaikissa lähetystä, käsittelyä ja palautusta tai muissa toimitusta koskevissa asioissa sovelletaan vain niitä ehtoja, jotka koskevat asianomaista PINS Rewards -kaupan kauppiasta.

5.2 Toimitus

Palkinnot lähetetään ainoastaan Jäsenten rekisteröityihin osoitteisiin tai sellaiseen muuhun osoitteeseen, joka on selvästi ilmoitettu tietyn tilauksen yhteydessä. Emme pysty takaamaan tarkkoja toimitusaikoja, eikä PINS Rewards -kauppa ota vastuuta epäonnistuneista toimituksista, joiden syynä ovat väärät osoitteet, vastaanottajan poissaolot, tulliasiat, ylivoimaiset esteet tai muut PINS Rewards -kaupan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat syyt. Jäsenen tulee ottaa yhteyttä kauppiaaseen tilauksen vahvistussivulla annetun arvioidun toimitusajan kuluttua, jos palkintoa ei ole toimitettu. Toimittamattomia palkintoja koskevia vaateita, jotka vastaanotetaan yli 3 kuukauden kuluttua tilauspäivästä, ei voida enää käsitellä. Paikallisen tullin vaatimusten mukaisesti Jäsen voi joutua esittämään kopion passistaan sekä ostoksen kuitin ennen toimituspäivää tai toimituspäivänä.

5.3 Maksut ja verot:

PINS Rewards -kaupan hinnat sisältävät kaikki verot sekä kuljetus- ja käsittelymaksut, ellei toisin mainita. Tästä huolimatta joidenkin palkintojen suhteen Jäseneltä saatetaan veloittaa lisäksi paikallisia maksuja ja veroja, kuten esimerkiksi ALV ja/tai ylellisyysveroja jne. paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsentä pyydetään tarkistamaan asian paikallisilta viranomaisilta ennen palkinnon tilaamista.

5.4 Palautusaika

Siellä, missä sovellettava laki sen vaatii, kauppiaamme antavat 14 päivän palautusajan siitä päivästä lähtien, jolloin Jäsen on saanut palkintotuotteen. Palautusaika koostuu kuitenkin aina vähintään seitsemästä työpäivästä palkintotuotteen saamispäivästä lähtien. Tänä aikana Jäsenellä on oikeus peruuttaa osto ilmoittamalla kauppiaalle ja palauttamalla käyttämätön ja vahingoittumaton tuote alkuperäisessä pakkauksessa kauppiaan osoitteeseen. Jos tuote on vahingoittunut tai kadonnut palautuksen aikana, Jäsen on velvollinen maksamaan siitä. Tällä lailla palautettuja tuotteita ei enää voi korvata tai vaihtaa eikä pinssejä palauttaa, ellei toisin mainita.

5.5 Palautuksen käsittely:

Mikäli kauppias myöntää palautusoikeudet, jotka ylittävät laissa vaaditut palautusajat, sovelletaan ainoastaan sellaisia ehtoja ja edellytyksiä, jotka esitetään asianomaisen kauppiaan ehdoissa PINS Rewards -kaupassa. Siinä tapauksessa että (i) Jäsen on palauttamassa tuotetta kyseisen kauppiaan soveltamien ehtojen ja edellytysten mukaan tai (ii) toimitus on epäonnistunut Jäsenen virheellisen toiminnan takia (esim. riittämätön tai virheellinen toimitusosoite tai palkinnon vastaanottamisesta on kieltäydytty toimitusosoitteessa), Jäseneltä saatetaan veloittaa aiheutuneet luottokorttimaksut, ylimääräiset toimitus- ja käsittelykulut ja kaikki muut asiaankuuluvat verot ja maksut. Jäsen saatetaan velvoittaa maksamaan yllämainitut maksut pinsseillä tai rahalla, alkuperäisen lunastustapahtuman mukaisesti.

5.6 Takuuaika:

Jos tuotteessa ilmenee vikaa, sovelletaan ainoastaan asiaankuuluvan PINS Rewards -kaupan asettamia takuuehtoja.

6. Henkilökohtaiset tiedot

6.1 Tietojen jako:

PINS Rewards -kaupan kautta kertyneisiin tietoihin sovelletaan PINS-ohjelman -yksityisyydensuojaa, (LINK) jonka katsotaan olevan näiden käyttöehtojen osa. Tilatessaan palkinnon tai tehdessään muita palkinnon lunastamista koskevia transaktioita, Jäsenen täytyy ilmoittaa henkilökohtaisia tietoja kuten nimensä, asuinosoitteensa, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa ja (jos maksaa rahalla) luottokorttitietonsa. Antamalla nämä tiedot, Jäsen suostuu siihen, että PINS Rewards -kauppa välittävää tietyn osan näistä tiedoista kolmansille osapuolille, siinä määrin kuin se on välttämätöntä tarvittavan transaktion suorittamiseksi. PINS Rewards -kauppa ei ole vastuussa mistään väärästä henkilötiedosta, joka on saatu Jäseneltä.

6.2 Tietojensiirron hyväksyminen:

Jäsen ymmärtää ja, että ilmoittamalla PINS Rewards -kaupalle henkilökohtaista tai luottamuksellista tietoa suoraan tai välillisesti PINS Rewards -kaupan tai ohjelman kautta, Jäsen suostuu siihen, että tällaisia henkilökohtaisia tai yksityisiä tietoja välitetään yli maan rajojen tarpeellista käsittelyä varten PINS Rewards -kaupan yksityisyyssuojan (LINK) mukaan. Lisäksi Jäsen suostuu tällaisten henkilötietojen nimettömään tilastointiin.

7. Vastuunrajoitus

7.1 Sopimuspuoli:

Hankkiessaan tuotteita PINS Rewards -kaupasta, Jäsen solmii sopimuksen tuotekauppiaan kanssa eikä PINS Rewards -kaupan kanssa. Jäsen ymmärtää ja hyväksyy sen, että kauppiaat ovat itsenäisiä yrittäjiä eivätkä PINS Rewards -kaupan työntekijöitä tai edustajia. PINS Rewards -kauppa ei ole vastuussa kauppiaiden teoista, virheistä, puutteista, vastalauseista, takuista tai huolimattomuudesta. PINS Rewards -kauppa ei ole vastuussa Jäsenelle mistään kauppiaan palkintotuotteelle asettamasta rajoituksesta, ehdosta tai muusta edellytyksestä. Sikäli kuin sovellettava laki sallii, PINS Rewards -kauppa kieltäytyy tuote- tai muusta vahingonkorvausvastuusta, perustuupa se sopimukseen, rikkomukseen, objektiiviseen vastuuseen tai muuhun, mukaan lukien rajoitukseton vastuu suorista, rangaistavista, erityisistä, välillisistä, satunnaisista tai epäsuorista vahingoista, jotka koskevat palkintoja, jotka kuka tahansa kauppias on toimittanut PINS Rewards -kaupan kautta, mukaan lukien rajoituksetta tällaisen kauppiaan vastuu teosta, virheistä, laiminlyönnistä, loukkaantumisesta, menetyksestä, onnettomuudesta, viiveestä tai väärinkäytöksestä, jonka voi aiheuttaa vika, huolimattomuus tai muu tekijä, ja täten Jäsen nimenomaisesti vapauttaa PINS Rewards -kaupan vastuusta samassa suhteessa. Lain sallimissa rajoissa PINS Rewards -kauppa kieltäytyvät kaikesta vastuusta Jäsenelle tai muulle henkilölle laiminlyönnistä, tahallisesta rikkomuksesta, huonosta palvelusta tai muun velvollisuuden rikkomisesta, jotka aiheutuvat kauppiaan tekemästä tai kauppiaan puolesta tehdystä toimituksesta tai toimittamatta jättämisestä.

7.2 Ei takuuta:

PINS Rewards -kauppa ei takaa tai väitä, että sisältö PINS Rewards -kaupan sivustolla tai verkkosivulla, joka on linkitetty PINS Rewards -kaupan sivustolle, on täydellinen tai ajantasainen. PINS Rewards -kaupalla ei ole velvoitetta päivittää mitään sivuston sisältöä. PINS Rewards -kauppa voi muuttaa sivuston sisältöä tai tehdä parannuksia tai muutoksia sivustolla milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tiedot, tuotteet ja palkintojen ja muiden palvelujen kuvaukset, jotka on julkaistu sivustolla tai linkitetyllä sivustolla, voivat sisältää epätarkkuuksia tai painovirheitä, ja PINS Rewards -kauppa nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta tällaisista epätarkkuuksista ja virheistä.

7.3 Vastuunrajoitus

Jäsen hyväksyy, että PINS Rewards -kauppa, sen tytäryhtiöt ja kaikki toimihenkilöt, johtajat, työnantajat tai edustajat vapautetaan sopimusta, rikkomusta, objektiivista vastuuta tai muuta koskevasta vastuusta, kaikkien epäsuorien, rangaistavien, erityisten, välillisten, satunnaisten tai epäsuorien vahinkojen suhteen (mukaan lukien rajoituksetta: menetetyt voitot, korvaavista palveluista aiheutuneet kustannukset tai menetetty mahdollisuus), jotka johtuvat sivuston tai PINS Rewards -kaupan käytöstä tai ovat yhteydessä sellaiseen käyttöön, tai sivuston tai linkitetyn sivuston käytön mahdottomuuteen tai viiveeseen, vaikka PINS Rewards -kaupalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tämä vastuun rajoittaminen sisältää (mutta ei rajoitu näihin) sellaisten virusten välittämisen, jotka voivat saastuttaa Jäsenen laitteen, viat mekaanisissa tai elektronisissa laitteissa tai tietoliikennelinjoissa, puhelimen tms. yhdistämisongelmat, luvattoman käytön, varkauden, käyttäjän virheet, lakon tai muun työvoimaan liittyvän ongelman tai ylivoimaisen esteen. PINS Rewards -kauppa eivät voi taata eivätkä takaa jatkuvaa, keskeytymätöntä tai suojattua pääsyä sivustolle tai PINS Rewards -kauppaan.

7.4 Oikeussuojakeinot:

PINS Rewards -kauppa pidättää itselleen oikeuden turvautua kaikkiin laillisiin ja kohtuullisiin keinoihin sivuston tai PINS Rewards -kaupan väärinkäyttöä vastaan ja/tai näiden sääntöjen rikkomista vastaan, mukaan lukien oikeus estää pääsy tietyltä Internet-osoitteelta ja kieltää Jäseneltä pääsy PINS Rewards -kauppaan.

8. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (jäljempänä merkit), jotka näkyvät PINS Rewards -kaupassa, ovat tapauskohtaisesti joko Meidän tai kauppiaan omaisuutta. Jäsen ei saa käyttää mitään merkkejä mihinkään tarkoitukseen, esim. metatageina muilla sivuilla tai sivustoilla internetissä ilman PINS Rewards -kaupan tai merkkien mahdollisen omistajan kirjallista lupaa. Kaikki tiedot ja sisältö, mm. sivustolla tai sivuston kautta saatavissa olevat ohjelmat (jäljempänä sisältö) on suojattu tekijänoikeudella. Jäsen ei saa kaupallisiin tai julkisiin tarkoituksiin muokata, kopioida, jakaa, siirtää, esittää, julkaista, myydä, lisensoida, luoda johdannaisia töitä tai käyttää mitään sisältöä, joka on saatavilla sivustolla tai sivuston kautta.

9. Yksityisyyssuoja

PINS Rewards -kaupansalasanalla suojattujen ja/tai muuten suojattujen alueiden käyttö on sallittu ainoastaan valtuutetuille henkilöille. Valtuuttamattomat käyttäjät, jotka yrittävät käyttää näitä PINS Rewards -kaupanalueita, saattavat joutua vastuuseen. Jäsen on vastuussa henkilökohtaisten tietojensa, kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan, luottamuksellisuuden säilyttämisestä sekä pääsyn rajoittamisesta tietokoneelle PINS Rewards -kaupan luvattoman käytön estämiseksi. Jäsen suostuu ottamaan vastuun kaikista lunastuksista tai muista toiminnoista, jotka tapahtuvat Jäsenen käyttäjänimeä tai salasanaa käyttäen. Jäsenen tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että salasana pysyy salaisena ja suojattuna, ja Jäsenen on ilmoitettava PINS Rewards -kaupalle välittömästi, jos Jäsenellä on vähänkään syytä epäillä, että salasana on tullut jonkun muun tietoon tai jos salasanaa käytetään tai saatetaan käyttää luvattomasti

SIA “Loyalty Services” on PINS Rewards -kaupan ylläpitäjä. Kaikki luottokorttimaksut PINS Rewards -kaupassa tapahtuvat kaupan ylläpitäjän kautta. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä SIA “Loyalty Services”, Mūkusalas iela 42, Rīga, LV1004, Latvija tai lähetä meille viesti. (LINK).