0

Terms and Conditions

Gerb. nary,

Žemiau pateikiame taisykles, susijusias su internetine PINS dovanų parduotuve.

Internetinės PINS dovanų parduotuvės sąlygos

1. Prieiga prie internetinių dovanų

1.1 Internetinė PINS dovanų parduotuvė

Internetinė PINS dovanų parduotuvė (toliau – „PINS dovanų parduotuvė“) yra „Coalition Rewards“ sukurtos ir vykdomos PINS lojalumo programos (toliau – „programa“) dalis. PINS dovanų parduotuve gali naudotis tik Programos nariai (toliau – „narys“), galintys sudaryti įpareigojančias sutartis pagal taikomus įstatymus. Naudojimosi PINS dovanų parduotuve taisyklės pateikiamos toliau.

1.2 Sutikimas laikytis sąlygų

Užeidamas į PINS dovanų parduotuvės svetainę ar bet kurią su ja susijusią svetainę (toliau – „svetainė“) ir atlikdamas operacijas PINS dovanų parduotuvėje, ypač spustelėdamas „SUTINKU“ ir (arba) panašius mygtukus, narys aiškiai nurodo, kad pripažįsta ir sutinka su PINS dovanų parduotuvės taisyklėmis.

1.3 Sutikimas dėl elektroninės komunikacijos

Jeigu narys pasirenka elektroninę komunikaciją, jis sutinka gauti informaciją, įskaitant dovanos pirkimo patvirtinimą, iš PINS dovanų parduotuvės ir nepriklausomų tiekėjų elektroniniu paštu ir patvirtina, kad tokia elektroninė komunikacija atitinka visus teisinius reikalavimus tokiai informacijai būti pateiktai raštu.

1.4 Padengimo būdai

Narys turi galimybę panaudoti lojalumo valiutą PINS (toliau – „PINS“) naudodamas šiuos padengimo būdus: pirkimo ir dovanojimo. Atlikdamas kiekvieną operaciją, narys turi panaudoti bent šimtą PINS. Kiekvienas padengimo būdas aprašytas toliau.

1.5 Dovanos

Tai bet kurios prekės ar paslaugos, kurias narys įsigijo iškeisdamas PINS ir kurias jam pardavė ir pristatė nepriklausomi tiekėjai, pateikę šias dovanas tiesiogiai nariui PINS dovanų parduotuvėje.

1.6 Nario ir tiekėjo santykis

Kiekvieną kartą pirkdamas dovaną PINS dovanų parduotuvėje, narys tiesiogiai sudaro sutartį su atitinkamu tiekėju. PINS dovanų parduotuvė tik suteikia prieigą ir techninę platformą, kurią naudodamas narys gali tiesiogiai nusipirkti tiekėjo dovanas. Narys sutinka ir pripažįsta, kad kiekvienai dovanai PINS dovanų parduotuvėje bus taikomos atskiros atitinkamo tiekėjo sąlygos. Narys sutinka laikytis šių taikomų sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant, atitinkamų tiekėjų taisykles ir pasiekiamumo apribojimus, siuntimo ir pristatymo sąlygas, pranešimą apie defektus, prekių grąžinimo ir pinigų susigrąžinimo politiką, pinigų grąžinimo garantijas ir pretenzijas dėl nuostolių. PINS dovanų parduotuvė netampa sandorio tarp nario ir tiekėjo šalimi. PINS dovanų parduotuvė ypač rekomenduoja, kad narys pasitikrintų tiekėjo taikomas sąlygas prieš pirkdamas dovaną.

1.7 Naudojimasis PINS dovanų parduotuve

Narys gali naudotis PINS dovanų parduotuve tik norėdamas atlikti nekomercinius, teisėtus užsakymus, įsigyti dovanų ar pasinaudoti kitais panaudojimo būdais ir negali naudotis svetaine ar PINS dovanų parduotuve siekdamas kitų tikslų, įskaitant spekuliacinius, klaidingus arba apgaulingus užsakymus, dovanų įsigijimą arba naudojimąsi kitais dovanų padengimo būdais. PINS dovanų parduotuvėje esančių dovanų prieinamumas priklauso nuo to, kada narys pateikia pirkimo užsakymą. Gavęs prieigą ir (arba) naudodamasis PINS dovanų parduotuve, narys patvirtina PINS dovanų parduotuvei, kad jo informaciją naudojantis asmuo laikomas teisėtu naudotoju. Dovanas gali pirkti tik pats narys asmeniškai. Nariai / teisėti globėjai turi užtikrinti, kad prisijungimo duomenys būtų naudojami teisėtai. PINS dovanų parduotuvė neprisiima atsakomybės už jokias neteisėto asmens duomenų naudojimo pasekmes. Svarbu žinoti, kad jeigu narys pastebi, kad jo PINS yra neteisėtai ir netinkamai naudojamasi, jis privalo pranešti apie tai atitinkamoms valstybinėms įstaigoms ar pareigūnams. PINS dovanų parduotuvė pasilieka teisę nutraukti narystę, jei mano, kad ja naudojamasi netinkamai.

1.8 Naudojimo apribojimas

Remdamasi vietos įstatymais ir reglamentais, PINS dovanų parduotuvė pasilieka teisę neleisti tam tikroms jurisdikcijoms priklausantiems nariams atlikti operacijas PINS dovanų parduotuvėje. Vykdydamas operacijas PINS dovanų parduotuvėje, narys patvirtina, kad nepažeidžia jokių savo gyvenamosios šalies įstatymų, susijusių su tokio naudojimo teisėtumu. PINS dovanų parduotuvė nebus atsakinga už (i) narių, priklausančių tam tikroms jurisdikcijoms, pašalinimą ir už (ii) nario neteisėtą naudojimąsi PINS dovanų parduotuve. Jei kyla neaiškumų, narys turėtų pasitikrinti informaciją atitinkamose savo gyvenamosios šalies įstaigose.

2. Klientų aptarnavimas

Jei kyla klausimų, susijusių su PINS dovanų parduotuvėje įsigytomis prekėmis ar su nario užsakymu, narys turi susisiekti su atitinkamu tiekėju. Bendraisiais klausimais, susijusiais su PINS dovanų parduotuve ir padengimo būdais, susisiek su mumis (NUORODA).

3. Padengimo būdai

3.1 Pirkimas

Naudodamasis šio tipo padengimu, narys gali nusipirkti dovanų iš tiekėjų iškeisdamas jas į PINS arba naudodamas PINS ir grynųjų pinigų derinį. Atliekant kiekvieną operaciją, būtina panaudoti bent penki šimtai PINS. Daugiau informacijos pateikiama 4.2 ir 4.3 punktuose.

3.2 Dovanojimas

Naudodamasis šiuo padengimo būdu, narys gali panaudoti PINS dovanodamas arba aukodamas labdarai ar kitoms institucijoms. Aukoti galima tik naudojant PINS. PINS dovanų parduotuvėje aukoti grynaisiais pinigais negalima.

4. Mokėjimas už dovanas

4.1 Bendrosios nuostatos

Įsigijęs dovanų PINS dovanų parduotuvėje, narys gali už jas sumokėti PINS arba naudodamas bet kokį PINS ir grynųjų pinigų derinį.

4.2 Mokėjimas PINS

Narys gali įsigyti dovaną už tiek PINS, kiek nurodyta prie kiekvienos dovanos PINS dovanų parduotuvėje, jeigu pirkimo metu nario paskyroje yra pakankamai PINS. PINS, kurie pirkimo užsakymo metu dar nėra sukaupti ir įtraukti į nario paskyrą, negali būti naudojami perkant dovaną. Remiantis šiomis sąlygomis, jei pirkimo metu narys paskyroje neturi pakankamai PINS arba už dovaną nori sumokėti panaudodamas tik dalį PINS, skirtumą narys gali sumokėti grynaisiais (mokėjimo arba kredito kortele). Nusipirkus dovaną, PINS iškart išskaičiuojami iš nario paskyros.

4.3 Mokėjimas mokėjimo arba kredito kortele

Narys dalį dovanos kainos gali sumokėti kredito kortele. Priimame tik euro (EUR) valiutą. Jeigu mokėjimas atliekamas kita valiuta, narys padengia konvertavimo išlaidas pagal valiutų keitimo kursą, nustatytą kortelės turėtojo banko. Mokant mokėjimo arba kredito kortele, naudojama saugi „Credit Card Internet Gateway“ paslauga (pvz., „SecureCodeTM/3-D SecureTM“). Ryšys su mokėjimo tinklų sietuvu užmezgamas per https. Sumą, nurodytą PINS dovanų parduotuvėje už atitinkamą dovaną, nuskaičiuos PINS dovanų parduotuvė.

4.4 Konvertavimo koeficientas

Kiek PINS reikia norint įsigyti dovaną, nustato PINS dovanų parduotuvė, kuri turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti PINS, reikalingų dovanai įsigyti, sumą. PINS konvertavimo koeficientas gali skirtis, atsižvelgiant į kiekvieną dovaną.

4.5 Konvertavimas į grynuosius pinigus

PINS konvertavimas į grynųjų pinigų sumą ir tos sumos išmokėjimas nariui ar kitos panašios operacijos nėra galimos net tuo atveju, kai grąžinama dovana ar paslaugos arba atšaukiama Programos narystė.

4.6 PINS grąžinimas

Bet kokias dovanas, kurias narys įsigijo už PINS, kurie nebuvo tinkamai įskaityti į jo paskyrą, PINS dovanų parduotuvė gali susigrąžinti be jokios kompensacijos.

5. Dovanų siuntimas, tvarkymas ir grąžinimas

5.1 Bendrosios nuostatos

Prekių siuntimo, tvarkymo, grąžinimo ar kitais su pristatymu susijusiais atvejais išskirtinai taikomos tos sąlygos, kurios nurodytos atitinkamo tiekėjo informacijoje, skelbiamoje PINS dovanų parduotuvėje.

5.2 Siuntimas

Dovanos siunčiamos tik registruotu nario adresu arba adresu, kuris aiškiai nurodytas konkrečios dovanos užsakyme. Tačiau tikslios pristatymo datos nurodyti negalima ir PINS dovanų parduotuvė neprisiima atsakomybės už neįvykdytą pristatymą dėl klaidingo adreso, gavėjo nebuvimo, problemų muitinėje, force majeure aplinkybių ar kitų priežasčių, kurių PINS dovanų parduotuvė negali pagrįstai kontroliuoti. Jei narys negauna dovanos praėjus pristatymo laikui, kuris nurodytas užsakymo patvirtinime, jis turi susisiekti su tiekėju. Visos pretenzijos dėl nepristatymo, pateiktos vėliau nei per 3 mėnesius nuo užsakymo dienos, nebus svarstomos. Laikantis vietos muitinės reikalavimų, nario gali būti paprašyta pateikti savo paso ir pirkimo sąskaitos faktūros kopiją prieš arba pristatymo dieną.

5.3 Mokesčiai

Jei nenurodyta kitaip, į PINS dovanų parduotuvėje nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir atlyginimas už siuntimą ir tvarkymą. Nepaisant to ir atsižvelgiant į nario vietos jurisdikciją, kai kurios dovanos gali būti apmokestintos vietos muitais ir mokesčiais, pvz., PVM ir (arba) prabangos prekių mokesčiu, kuriuos turi padengti narys. Prieš užsakydamas dovaną, narys turi pasitikrinti informaciją vietos institucijose.

5.4 Atsisakymo laikotarpis

Kai to reikalauja taikomi įstatymai, tiekėjai numato 14 dienų atsisakymo laikotarpį, kuris prasideda dovanos gavimo dieną. Atsisakymo laikotarpį visuomet turi sudaryti bent 7 darbo dienos, skaičiuojant nuo dienos, kai narys gavo dovaną. Šiuo laikotarpiu narys turi teisę atsisakyti pirkinio įspėdamas tiekėją ir grąžindamas nepanaudotus ir nepažeistus produktus jų originalioje pakuotėje tiekėjo adresu. Jei grąžinant dovaną tiekėjui ji buvo pažeista arba pamesta, narys privalo už ją sumokėti. Grąžinus dovanas vėliau, pinigai už jas negrąžinami ir dovanos nekeičiamos, taip pat negrąžinami PINS, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

5.5 Grąžinimo procedūra

Tuo atveju, kai tiekėjas nustato grąžinimo laikotarpį, kuris viršija bet kurį teisėtą atsisakymo laikotarpį, išskirtinai taikomos tos sąlygos, kurios nurodytos atitinkamo tiekėjo informacijoje, skelbiamoje PINS dovanų parduotuvėje. Nariui gali būti taikomi kredito kortelės mokesčiai, papildomi siuntimo, tvarkymo ir kiti susiję mokesčiai šiais atvejais: (i) kai grąžinama remiantis atitinkamo tiekėjo taikomomis sąlygomis arba (ii) jei pristatyti nepavyko dėl nario kaltės (pvz., dėl neišsamaus arba neteisingo pristatymo adreso arba nesant kam atsiimti dovanos pristatymo vietoje). Narys gali būti paprašytas sumokėti šiuos mokesčius PINS arba pinigais, atsižvelgiant į pradinės padengimo operacijos tipą.

5.6 Garantijos laikotarpis

Jei dovana turi defektų, jai išskirtinai taikomas tik toks garantijos laikotarpis (jei jis nustatytas), koks nurodytas PINS dovanų parduotuvės atitinkamo tiekėjo sąlygų informacijoje.

7. Asmeninė informacija

7.1 Dalijimasis informacija

PINS dovanų parduotuvėje surinkta informacija tvarkoma remiantis PINS privatumo politika (NUORODA), kuri laikoma įtraukta į šias sąlygas. Narys turi pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, įskaitant savo vardą, pavardę, namų ir el. pašto adresą, telefono numerį ir, jei atsiskaitoma pinigais, kredito kortelės informaciją, kad PINS dovanų parduotuvė galėtų apdoroti visas dovanų pirkimo operacijas arba kitus mokėjimus už dovanas per PINS dovanų parduotuvę. Pateikdamas tokią informaciją, narys sutinka, kad PINS dovanų parduotuvė dalytųsi tam tikra šios informacijos dalimi su trečiųjų šalių tiekėjais, nes to reikia norint apdoroti ir užbaigti reikiamą operaciją. PINS dovanų parduotuvė neatsako už jokią iš nario gautą klaidingą asmeninę informaciją.

7.2 Sutikimas perduoti informaciją

Narys taip pat pripažįsta, kad tiesiogiai ar netiesiogiai (per PINS dovanų parduotuvę arba Programą) pateikdamas PINS dovanų parduotuvei asmeninę ar privačią informaciją, sutinka perduoti šią informaciją į užsienį, jei, remiantis PINS dovanų parduotuvės privatumo politika (LINK), to reikia apdorojant atitinkamas operacijas. Be to, narys sutinka, kad šie asmens duomenys būtų anonimiškai naudojami statistiniais tikslais.

8. Atsakomybės ribojimas

8.1 Sutartį sudaranti šalis

Įsigydamas dovanų iš PINS dovanų parduotuvės, narys sudaro sutartį su atitinkamu produkto tiekėju, o ne PINS dovanų parduotuve. Narys aiškiai pripažįsta ir sutinka, kad šie tiekėjai yra nepriklausomi rangovai, o ne PINS dovanų parduotuvės darbuotojai ar atstovai. PINS dovanų parduotuvė neatsako už tiekėjų veiksmus, klaidas, neveikimą, pareiškimus, garantijas ar aplaidumą. PINS dovanų parduotuvė nėra atsakinga nariui už tiekėjo kurioms nors dovanoms nustatytus apribojimus, reikalavimus ir kitas sąlygas. Kiek leidžia taikomi įstatymai, PINS dovanų parduotuvė neprisiima atsakomybės už produktą ar kitos atsakomybės, neatsižvelgiant į tai, ar pagrindas yra sutartis, teisės pažeidimas, griežta atsakomybė arba kas kita, įskaitant tiesioginę, baudžiamąją, ypatingą žalą, priežastinius, atsitiktinius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su PINS dovanų parduotuvėje tiekėjo pateiktomis dovanomis. Ši atsakomybė apima, bet neapsiriboja, atsakomybę už veiksmus, klaidas, neveikimą, žalą, praradimą, nelaimingą atsitikimą, vėlavimą ar taisyklių pažeidimą, galintį atsirasti dėl tiekėjo kaltės, aplaidumo ir kitų priežasčių. Narys aiškiai atleidžia PINS dovanų parduotuvę nuo tokios atsakomybės. Kiek leidžia įstatymai, PINS dovanų parduotuvė atmeta bet kokią atsakomybę nariui ar kitam asmeniui, neatsižvelgiant į jos kilmę, susijusią su aplaidumu, tyčiniu netinkamu elgesiu, prastu aptarnavimu ir kitu įsipareigojimų pažeidimu, kylančiu dėl tiekėjo ar jo vardu teikiamų paslaugų teikimo arba neteikimo.

8.2 Jokių garantijų

PINS dovanų parduotuvė neteikia garantijų arba nepareiškia, kad PINS dovanų parduotuvės svetainės ar kitos su šia parduotuve susijusios svetainės turinys yra išsamus arba atnaujintas. PINS dovanų parduotuvė neįsipareigoja atnaujinti svetainės turinio. PINS dovanų parduotuvė bet kuriuo metu ir neįspėjusi gali keisti ir tobulinti svetainę arba jos turinį. Svetainėje ar susijusioje svetainėje skelbiamoje informacijoje, produktų ir dovanų ir kitų paslaugų aprašuose gali būti netikslumų arba spausdinimo klaidų. PINS dovanų parduotuvė neprisiima jokios atsakomybės už tokius netikslumus ir klaidas.

8.3 Atsakomybės apribojimas

Narys sutinka, kad PINS dovanų parduotuvė, jos filialai ir bet kurie jų darbuotojai, direktoriai, darbdaviai ar atstovai neatsako, neatsižvelgiant į tai, ar pagrindas yra sutartis, teisės pažeidimas, griežta atsakomybė arba kas kita, už netiesioginę, baudžiamąją, ypatingą žalą, netyčinius, šalutinius ar netiesioginius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, pakaitinių paslaugų teikimo ar galimybės praradimo išlaidas), kylančius dėl arba susijusius su svetainės ar PINS dovanų parduotuvės naudojimu ar dėl vėlavimo arba negalėjimo naudotis svetaine ar susijusia svetaine, net jei PINS dovanų parduotuvė turėjo žinoti apie tokių nuostolių galimybę. Atsakomybės ribojimas apima, bet neapsiriboja, virusų, kurie gali paveikti nario įrangą, perdavimą, mechaninės, elektroninės įrangos ar komunikacijos linijų neveikimą, telefono ar kitas ryšio problemas, neteisėtą prieigą, vagystę, valdytojo klaidas, streiką ar kitas darbo problemas arba force majeure aplinkybes. PINS dovanų parduotuvė negali ir negarantuoja nuolatinės, nepertraukiamos ar saugios prieigos prie svetainės ar PINS dovanų parduotuvės.

8.4 Teisinės priemonės

PINS dovanų parduotuvė pasilieka teisę imtis visų įstatymo leidžiamų ir sąžiningų priemonių dėl netinkamo svetainės ar PINS dovanų parduotuvės naudojimo ir (arba) šių taisyklių pažeidimo, įskaitant teisę blokuoti prieigą iš tam tikro internetinio adreso ir uždrausti nario prieigą prie PINS dovanų parduotuvės.

9. Autorių teisės ir prekių ženklai

PINS dovanų parduotuvėje rodomi prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai (bendrai vadinami „ženklais“) yra PINS dovanų parduotuvės arba tiekėjo, jei toks yra, nuosavybė. Be raštiško PINS dovanų parduotuvės ar kitos šalies, kuriai priklauso ženklai, sutikimo nariui draudžiama naudoti ženklus bet kokiu tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, metažymes kituose puslapiuose arba žiniatinklio svetaines. Visa informacija ir turinys, įskaitant svetainėje naudojamas programinės įrangos programas (bendrai vadinama „turiniu“), yra saugoma autorių teisių. Nariui draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, rodyti, skelbti, parduoti, licencijuoti ir kurti išvestinius kūrinius arba naudoti svetainėje esantį turinį komerciniais ar visuomeniniais tikslais.

10. Asmeninės informacijos konfidencialumas

Prie slaptažodžiu apsaugotų ir (arba) saugių PINS dovanų parduotuvės sričių prieiti ir jomis naudotis gali tik įgaliotieji asmenys. Neįgaliotieji asmenys, bandantys pasiekti šias PINS dovanų parduotuvės sritis, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Narys atsako už savo asmeninės informacijos konfidencialumo išsaugojimą, įskaitant savo paskyrą ir slaptažodį, taip pat už prieigos prie kompiuterio ribojimą, kad apsaugotų PINS dovanų parduotuvę nuo neteisėtos prieigos. Narys sutinka prisiimti atsakomybę už visus padengimo ir kitus veiksmus, vykdomus prisijungus prie nario paskyros arba naudojant nario slaptažodį. Narys turi imtis visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintų slaptažodžio slaptumą ir saugumą bei nedelsiant pranešti PINS dovanų parduotuvei, jei dėl kurios nors priežasties mano, kad kas nors sužinojo jo slaptažodį arba slaptažodis naudojamas ar gali būti panaudotas neteisėtai.

11. Parduotuvės valdytojas

SIA “Loyalty Services” yra PINS dovanų parduotuvės valdytojas. Reikalingas PINS dovanų parduotuvės kredito kortelių operacijas tvarko parduotuvės valdytojas. Jei kyla klausimų, susisiek su SIA “Loyalty Services” adresu Mūkusalas iela 42, Rīga, LV-1004, Latvija arba atsiųsk mums laišką. (NUORODA).